О разъяснении некоторых норм ЗУ "О налогообложении прибыли предприятий"

 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 24.09.2010 р. N 11969/5/15-0316

ержавна податкова адміністрація України розглянула лист щодо роз'яснення деяких норм Закону України від 28.12.94 р. N 334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств", спрямоване листом Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики від 15.09.2010 р. N 04-27/500, і в межах компетенції повідомляє.

Статтею 97 Цивільного кодексу України встановлено, що управління товариством здійснюють його органи: загальні збори учасників і виконавчий орган, якщо інше не встановлено законом.

Загальні збори учасників товариства має право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства. У тому числі і по тих, що передані загальними зборами до компетенції виконавчого органу.

Назвою виконавчого органу товариства відповідно до установчих документів або закону може бути "правління", "дирекція" тощо (ст. 99).

Положення статті 101 визначають управління установою. В установі обов'язково створюється правління, до якого застосовуються положення ст. 99 ЦК України. Спостереження за діяльністю установи здійснює його спостережна рада. Наглядова рада здійснює нагляд за управлінням майном установи, додержанням мети установи та за його іншою діяльністю відповідно до установчого актом.

Законом України від 19.09.91 р N 1576-XII "Про господарські товариства" визначено, що управління товариством здійснюють його органи, склад і порядок обрання (призначення) яких здійснюється відповідно до виду товариства. Посадовими особами органів управління товариства визнаються голова та члени виконавчого органу, голова ревізійної комісії, а в товариствах, де створена наглядова рада товариства, - голова та члени ради наглядової ради товариства (ст. 23).

Управління здійснюється шляхом виконання організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків.

З урахуванням вищевикладеного до керівного органу підприємства належать виконавчий орган підприємства, загальні збори для акціонерних товариств та наглядові ради підприємств,якщо інше не передбачено законом або установчими документами.

Заступник Голови

О. Любченко

 

  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №1
  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №2
  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №3
  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №4
  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №5
  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №6
  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №7
  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №8