О языке на котором могут создаваться первичные документы

 

МІНІСТЕРСТВО  ФІНАНСІВ  УКРАЇНИ

 

13.06.2007 № 31-34000-10/23-3986/4424

 

Міністерство фінансів України на запит щодо порядку складання первинних документів повідомляє.

Відповідно до статті 10 Конституції України державною мовою є українська мова. Статтею 11 Закону України „Про мови в Україні” встановлено, що мовою роботи, діловодства і документації, є українська мова.

Для бухгалтерського обліку господарських операцій відповідно до статті 9 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” підставою є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні мати такі обов’язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Первинні документи, облікові регістри і фінансова звітність відповідно до пункту 1.3 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року № 88, повинні складатися українською мовою. Поряд з українською мовою може застосовуватися інша мова у порядку, визначеному статтею 11 Закону України „Про мови в Україні”. Документи, складені іноземною мовою, що є підставою для здійснення записів у бухгалтерському обліку, повинні мати впорядкований автентичний переклад на українську мову.

 

 

З повагою

Заступник Міністра                                                                         Т.І. Єфименкоhttp://glavbuh-audit.com/buhgalterskiy-uchet.html

  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №1
  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №2
  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №3
  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №4
  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №5
  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №6
  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №7
  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №8