О плате за землю с физических лиц ( извлечение)

 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

Л И С Т

16.09.2010 N 9457/6/17-0316

Про плату за землю з фізичних осіб

(Витяг)

Державна податкова адміністрація України розглянула Ваш лист
від **.**.10 N *** щодо плати за землю і повідомляє наступне.

Земельні відносини в Україні регулюються Земельним кодексом
України від 25.10.2001 року N 2768-III ( 2768-14 ) (далі -
Кодекс), а справляння плати за землю - Законом України "Про плату
за землю" від 03.07.92 р. N 2535-XII( 2535-12 ) (далі - Закон
N 2535).

Відповідно до статті 206 Кодексу ( 2768-14 ) та статті 2
Закону N 2535( 2535-12 ), використання землі в Україні є платним.
Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або
орендної плати і визначається залежно від грошової оцінки земель.
Власники землі та землекористувачі, крім орендарів, сплачують
земельний податок. За земельні ділянки, надані в оренду,
справляється орендна плата.

Об'єктом плати за землю є земельна ділянка, яка перебуває у
власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди.
Суб'єктом плати за землю (платником) є власник землі і
землекористувач, у тому числі орендар (ст. 5 Закону N 2535)
( 2535-12 ).

Відповідно до статті 120 Кодексу( 2768-14 ) визначено, що у
разі набуття права власності на жилий будинок, будівлю або
споруду, що перебувають у власності, користуванні іншої особи,
припиняється право власності, право користування земельною
ділянкою, на якій розташовані ці об'єкти. До особи, яка набула
право власності на жилий будинок, будівлю або споруду, розміщені
на земельній ділянці, що перебуває у власності іншої особи,
переходить право власності на земельну ділянку або її частину, на
якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення. Також,
якщо жилий будинок, будівля або споруда розміщені на земельній
ділянці, що перебуває у користуванні, то в разі набуття права
власності на ці об'єкти до набувача переходить право користування
земельною ділянкою, на якій вони розміщені, на тих самих умовах і
в тому ж обсязі, що були у попереднього землекористувача.

Підставою для нарахування земельного податку, як визначено
статтею 13 Закону N 2535( 2535-12 ), є дані державного земельного
кадастру.

Згідно статті 14 Закону N 2535 ( 2535-12 ) нарахування
громадянам сум земельного податку, а також орендної плати за
земельні ділянки державної і комунальної власності проводиться
органами державної податкової служби, які видають платникові до
15 липня поточного року платіжне повідомлення про внесення
платежу.

Відповідно до статті 16 Закону N 2535 ( 2535-12 ) облік
громадян - платників земельного податку, а також орендної плати за
земельні ділянки державної і комунальної власності і нарахування
відповідних сум проводиться щороку станом на 1 травня.

Згідно статті 17 Закону N 2535( 2535-12 ) земельний податок,
а також орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної
власності громадянами сплачується рівними частками до 15 серпня і
15 листопада.

Також згідно з абзацом четвертим статті 14 Закону N 2535
( 2535-12 ) за земельну ділянку, на якій розташована будівля, що
перебуває у користуванні кількох юридичних осіб або громадян,
земельний податок нараховується кожному з них пропорційно тій
частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні.

Громадяни України набувають права власності на земельні
ділянки на підставі придбання за договором купівлі-продажу, ренти,
дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами, приватизації
земельних ділянок, що були раніше надані їм у користування (ст. 81
Кодексу)( 2768-14 ).

Відповідно до статті 131 Кодексу ( 2768-14 ) громадяни та
юридичні особи України, а також територіальні громади та держава,
мають право набувати у власність земельні ділянки на підставі
міни, ренти, дарування, успадкування та інших цивільно-правових
угод. Укладення таких угод здійснюється відповідно до Цивільного
кодексу України( 435-15 ) з урахуванням вимог цього Кодексу
( 2768-14 ).

Враховуючи вищезазначене, якщо суб'єкт господарювання або
фізична особа придбала житловий будинок, будівлю або споруду на
підставі договору купівлі - продажу, міни, дарування, успадкування
та інших умовах цивільно-правових угод то до неї переходить право
користування на цю земельну ділянку, а земельний податок
сплачується на підставі даних державного земельного кадастру.

Заступник Голови С.І.Лекарь

  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №1
  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №2
  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №3
  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №4
  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №5
  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №6
  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №7
  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №8