Об индексации арендной платы за участок

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Л И С Т

25.08.2010 N 16300/22/11-10

Держкомзем розглянув Ваш лист щодо індексації розміру орендної плати за земельну ділянку і повідомляє.

Індексація розміру орендної плати за землю з урахуванням коефіцієнтів інфляції передбачена статтями 15 та 21 Закону України "Про оренду землі" (161-14) і є однією із істотних умов договору оренди.

Мінімальний розмір орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності залежить від розміру земельного податку, на який в свою чергу може впливати індексація ставок земельного податку (якщо грошова оцінка земель населених пунктів не проведена) та індексація грошової оцінки землі (якщо грошова оцінка встановлена).

Стосовно індексації грошової оцінки земель, то згідно з частиною другою статті 23 Закону України "Про плату за землю" (2535-12) грошова оцінка земельної ділянки щороку за станом на 1 січня уточнюється на коефіцієнт індексації, порядок проведення якої затверджується Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до Порядку проведення індексації грошової оцінки земель, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2000 р. N 783 (783-2000-п) , грошова оцінка земель станом на 1 січня поточного року індексується на коефіцієнт, що визначається в залежності від середньорічного індексу інфляції, який щорічно встановлюється Держкомстатом України.

Враховуючи викладене, розмір орендної плати за земельні ділянки індексується щорічно станом на 1 січня поточного року на коефіцієнт індексації ставок земельного податку та коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель за попередній рік. Якщо значення коефіцієнта індексації грошової оцінки земель не перевищує одиниці, індексація не проводиться.

Оскільки розрахунок коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки базується на врахуванні середньорічного індексу інфляції, для додаткового застосування індексу інфляції до розміру орендної плати не має підстав.

Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 N 1724 (1724-2006-п) внесено зміни до Типового договору оренди землі (220-2004-п) , у тому числі до пунктів 10 та 13 в частині урахування коефіцієнтів індексації та затверджені форми розрахунку розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які є додатками до договору оренди землі, що заповнюються під час укладання або зміни умов договору оренди чи продовження його дії.

Також зазначаємо, що до статті 21 Закону України "Про оренду землі" (161-14) внесено зміни щодо збільшення мінімального розміру орендної плати, у зв'язку з чим виникає необхідність внесення змін до укладених договорів оренди земельних ділянок з метою їх приведення у відповідність до зазначеної норми закону шляхом укладання додаткової угоди.

Заступник Голови

І.Д.Левушевський

  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №1
  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №2
  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №3
  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №4
  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №5
  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №6
  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №7
  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №8