МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ЛИСТ від 08.11.2011 р. N 17304-0-33-11/61 (Витяг)

Чи є картотека з інформацією про найманих працівників фізичної особи - підприємця базою персональних даних і підлягає державній реєстрації?

Картотека з інформацією про найманих працівників фізичної особи - підприємця є базою персональних даних в розумінні статті 2 Закону України "Про захист персональних даних" (далі - Закон), відповідно до якої база персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек.

Відповідно до статті 9 Закону база персональних даних підлягає державній реєстрації шляхом внесення відповідного запису уповноваженим державним органом з питань захисту персональних даних до Державного реєстру баз персональних даних.

Чи вважається базою персональних даних інформація про орендодавця - фізичну особу за договором оренди нежитлового приміщення і якщо так, то чи підлягає така база персональних даних з відомостями про одне арендодателе державної реєстрації?

Виходячи зі змісту поняття "база персональних даних", визначеного статтею 2 Закону, персональні дані однієї фізичної особи не є базою персональних даних. Але особа, яка володіє цими даними, зобов'язана вживати заходів щодо їх збереження, які визначені законами України "Про захист персональних даних" і "Про інформацію".

Заступник Міністра
А. Сєдов

  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №1
  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №2
  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №3
  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №4
  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №5
  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №6
  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №7
  • - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №8