Договори

19:11:2010

договор конфиденциальности

      ДОГОВІР № ____________   ПРО ВЗАЄМНИЙ ЗАХИСТ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ   вид

06:07:2010

Концесійна угода на на будівництво й експлуатацію автомобильного шляху.

Приклад концесійної угоди на на будівництво й експлуатацію автомобильного шляху. вид