Схеми ухилення від оподаткування

ДПАУ за результатами невиїзних документальних (камеральних) і виїзних документальних перевірок підготувала лист, в якому зазначено найбільш характерні схеми ухилення від оподаткування.


До цих схем належать: невідображення СПД результатів фінансово-господарської діяльності у податковому обліку, мінімізація доходів підприємства через штучне завищення валових витрат або зменшення податкових зобов'язань з ПДВ через завищення податкового кредиту за допомогою використання підприємств з ознаками "фіктивності", ухилення від сплати ПДВ та його відшкодування з бюджету при проведенні операцій на території України (реалізація ТМЦ за цінами, нижчими за вартість придбання, та проведення безтоварних операцій), проведення псевдоекспортних операцій, придбання ТМЦ у "транзитних" і "фіктивних" підприємств за значно завищеними цінами з наступним їх експортом за кордон, проведення експорту ТМЦ за штучно завищеними цінами з використанням у ланцюжку офіційного виробника або із застосуванням штучного виробництва товарів, які експортуються, проведення імпортних операцій з ТМЦ за значно заниженими цінами, безпідставне застосування нульової ставки ПДВ при проведенні зовнішньоекономічних операцій, ухилення від сплати ПДВ при використанні підприємств з іноземними інвестиціями або шляхом втрати первинних бухгалтерських документів, використання документів "фіктивних" фірм з метою незаконного формування валових витрат та податкового кредиту при придбанні робіт, послуг (фіктивний субпідряд), застосування товарного кредиту.


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ


ЛИСТ


від 14.06.2007 р. N 891/7/16-1417 (Витяг) 


XIII. Найбільш характерні схеми ухилення від оподаткування, виявлені при здійсненні невиїзних документальних (камеральних) і виїзних документальних перевірок


1. Невідображення суб'єктом підприємницької діяльності результатів фінансово-господарської діяльності у податковому обліку


Суб'єктом підприємницької діяльності до податкових органів надаються податкові декларації з показниками, що свідчать про відсутність діяльності, тоді як інші документи свідчать про проведення значного обсягу фінансових операцій.


2. Мінімізація доходів підприємства через штучне завищення валових витрат або зменшення податкових зобов'язань з податку на додану вартість через завищення податкового кредиту за допомогою використання підприємств з ознаками «фіктивності»


Суть цієї схеми полягає у залученні до проведення фінансово-господарської діяльності з метою завищення валових витрат «фіктивних підприємств». У цьому разі суб'єкт підприємницької діяльності, використовуючи як постачальників і споживачів товарно-матеріальних цінностей «фіктивні» підприємства, здійснює коригування вартості товарно-матеріальних цінностей таким чином, щоб ціна придбання перевищувала ціну реалізації. Типовою схемою ухилення, яка використовувалась при вчиненні кримінальних порушень податкового законодавства, є завищення валових витрат та податкового кредиту шляхом проведення у бухгалтерському та податковому обліках фінансових документів від суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками «фіктивності».


3. Ухилення від сплати ПДВ та його відшкодування з бюджету при проведенні операцій на території України


3.1. Реалізація ТМЦ за цінами, нижчими за вартість придбання


Механізм працює так. Реальний суб'єкт підприємницької діяльності, використовуючи як постачальників і споживачів ТМЦ «фіктивні» і «транзитні» підприємства, здійснює коригування вартості ТМЦ таким чином, щоб ціна придбання перевищувала ціну реалізації. У результаті цього СПД претендує на відшкодування ПДВ у сумі, яка дорівнює різниці податкового кредиту, отриманого від придбання ТМЦ, і податкових зобов'язань, що сформувалися під час їх реалізації. Збитки, що сформувалися, СПД компенсує шляхом передачі за номіналом та одержання з дисконтною ставкою власних векселів на адресу «фіктивних» підприємств або підприємств, які не є платниками податку на прибуток.


3.2. Проведення безтоварних операцій


Організується шляхом «фіктивного» (за документами) придбання реальним суб'єктом підприємницької діяльності товарно-матеріальних цінностей від ланцюжка «фіктивних» і «транзитних» підприємств. Далі цим СПД отриманий товар документально реалізується також на адресу «транзитних» або «фіктивних» структур, але вже за ціною в кілька разів нижче, ніж ціна придбання. Результатом є необґрунтоване формування від'ємного значення з ПДВ, що дає змогу СПД претендувати на відшкодування з бюджету ПДВ або ж мінімізувати власні податкові зобов'язання.


4. При проведенні експортних операцій


4.1. Проведення псевдоекспортних операцій


Суть механізму полягає в тому, що реальний суб'єкт підприємництва оформляє безтоварне надходження ТМЦ або ТМЦ, непридатних для використання, від так званих «транзитних» або «фіктивних» підприємств, збільшуючи тим самим свій податковий кредит на суму, що дорівнює 20 % від ціни придбання. Далі отриманий товар експортується за кордон на адресу вигаданого чи створеного спеціально для проведення цієї операції підприємства-нерезидента. Документи, що підтверджують проведення експортної операції, не відповідають дійсності або підроблюються. За результатами проведення цієї операції підприємство-експортер мінімізує власні податкові зобов'язання або претендує на відшкодування ПДВ з бюджету.


4.2. Придбання ТМЦ у «транзитних» і «фіктивних» підприємств за значно завищеними цінами з наступним їх експортом за кордон


Суть злочинної технології полягає у такому. Підприємство-експортер неофіційно, за готівку, придбає від постачальників різноманітні ТМЦ, навіть такі, що непридатні до використання. Далі, за допомогою «фіктивних» та «транзитних» підприємств, експортер оформлює придбання зазначених ТМЦ за цінами, які в десятки, а то й сотні разів перевищують їх фактичну вартість. Отримані за завищеними цінами матеріальні цінності реалізуються на адресу фірм-нерезидентів, створених, як правило, в офшорних зонах службовими або «пов'язаними» з експортером особами. Однією з характерних ознак проведення подібних операцій є використання як ТМЦ товарів, ціна на які може коригуватися у сторону збільшення без ризику вийти за встановлений ціновий коридор (різне устаткування, інтелектуальна власність, обладнання лабораторій і т. п.). Отже, підприємство-експортер мінімізує власні податкові зобов'язання або ж претендує на відшкодування ПДВ з бюджету в розмірі, що дорівнює 1/6 частини від придбаних та надалі експортованих ТМЦ.


4.3. Проведення експорту ТМЦ за штучно завищеними цінами з використанням у ланцюжку офіційного виробника


Зазначений механізм порівняно з попередніми є більш складним в організації роботи щодо його виявлення та документування. З таких схем вилучені «фіктивні» підприємства, а застосовуються лише так звані «транзитні» СПД, на яких завищується вартість продукції. Водночас «фіктивні» СПД, на які перекладаються податкові зобов'язання, перебувають у паралельному ланцюжку.


Суть механізму полягає у такому. Продукція, придбана у підприємств-виробників за звичайною заводською ціною, експортується за ціною, що значно перевищує первісну вартість. У результаті необґрунтовано збільшується розмір ПДВ, який заявляється до відшкодування при подальшому експорті товару. Штучне завищення ціни проводиться «транзитним» підприємством, задіяним у схемі. Сформовані у «транзитного» підприємства податкові зобов'язання компенсуються за рахунок проведення інших завідомо збиткових операцій, до яких залучаються «фіктивні» підприємства. Експорт зазначеної продукції здійснюється на адресу «пов'язаного» офшорного підприємства. При цьому однією з характерних ознак зазначеної схеми є те, що далі товар відвантажується іншому нерезиденту, але вже за реальною його вартістю, і знову експортується в Україну для повторного використання у схемах безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ.


4.4. Проведення експортних операцій за штучно завищеними цінами із застосуванням штучного виробництва товарів, які експортуються


Упродовж минулого року поширеного характеру набули схеми, основною ланкою яких є реальне підприємство, що має виробничі площі та імітує процес виробництва продукції, яка експортується. При цьому «фіктивні» і «транзитні» підприємства використовуються на етапі постачання сировини за значно завищеними цінами на адресу такого підприємства-виробника. Це дає змогу штучно завищити собівартість продукції, яка виготовляється, в сотні разів та далі експортувати її за цінами, сформованими на етапі виробництва. При цьому слід зазначити, що ці схеми мають такі характерні ознаки: як товари, які виробляються на підприємстві-виробнику, використовуються вироби, технологічний цикл виробництва яких передбачає мінімальний обсяг промислових операцій (збірка продукції з кількох комплектуючих); кінцева продукція добирається таким чином, щоб, по-перше, її вартість не обмежувалася чинними на Україні нормативними актами, по-друге, щоб, якщо це можливо, не існувало аналогічного виробництва такої продукції на Україні, а по-третє, щоб важко було встановити реальну ціну складових частин кінцевої продукції.


Розрахунки за придбані комплектуючі та реалізовану готову продукцію здійснюються з підприємством-виробником, як правило, за допомогою векселів. Незначні грошові кошти таке підприємство отримує тільки в оплату виконаної роботи.


5. Механізм ухилення від сплати ПДВ при проведенні імпортних операцій з ТМЦ за значно заниженими цінами


Схема спрямована на мінімізацію сплати ПДВ і мита під час здійснення імпортних операцій, а також на незаконне формування податкового кредиту з ПДВ. З цією метою митна вартість імпортованого товару значно занижується. Це здійснюється за допомогою використання в ланцюжку постачальників ТМЦ офшорних підприємств, спеціально створених для таких операцій. Імпортер, який одержує ТМЦ, далі реалізує їх на адресу кінцевого споживача через низку «фіктивних» та «транзитних» підприємств, які завищують їх вартість до рівня ціни, що сформувалася на внутрішньому ринку України за цією групою товарів.


6. Ухилення від сплати податків шляхом безпідставного застосування нульової ставки ПДВ при проведенні зовнішньоекономічних операцій


Суть наведеної далі схеми полягає у тому, що реальний суб'єкт підприємництва укладає фіктивну зовнішньоекономічну угоду на продаж продукції за кордон. Потім отриманий товар тільки за документами, тобто без фактичного проведення експортної операції, експортується за кордон на адресу підприємства-нерезидента, а фактично залишається та реалізується на території України.


7. Механізм ухилення від сплати ПДВ при використанні підприємств з іноземними інвестиціями


Згідно із Законом України «Про іноземні інвестиції» від 13.03.92 р. N 2198-XII (втратив чинність 25.04.96 р.) на підприємства з іноземними інвестиціями та їх дочірні підприємства поширювалося спеціальне законодавство щодо звільнення від сплати ПДВ та акцизного збору при імпорті, податку на прибуток тощо. Однак нині Законом України «Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження» від 17.02.2000 р. N 1457-III, пільги, надані СПД, заснованим іноземними інвесторами, повністю скасовані. Дія цього Закону поширюється на підприємства з іноземними інвестиціями, незалежно від моменту внесення іноземних інвестицій, їх реєстрації, що підтверджується і Рішенням Конституційного Суду України від 29.01.2002 р. N 1-рп/2002, а також його Ухвалою від 14.03.2002 р. N 3-уп/2002.


Основний законодавчий механізм, який використовується зазначеною категорією підприємств, - це рішення судів щодо подовження терміну дії пільг з конкретному переліку суб'єктів підприємницької діяльності з іноземними інвестиціями або їх дочірніх підприємств та філій. Такі рішення судів діють до цього часу.


8. Використання документів «фіктивних» фірм з метою незаконного формування валових витрат та податкового кредиту при придбанні робіт, послуг (фіктивний субпідряд)


Суть схеми полягає у формуванні службовими особами суб'єкта підприємницької діяльності валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість шляхом віднесення до їх складу робіт або послуг, які фактично виконані власними силами, або іншим підприємством з меншими матеріальними витратами, при цьому у бухгалтерському та податковому обліках використовуються документи «фіктивних» фірм, що ускладнює встановлення реального виконавця робіт або послуг.


9. Схема ухилення від сплати ПДВ шляхом втрати первинних бухгалтерських документів


Ця схема дає змогу сформувати «чистий» податковий кредит покупцям (як правило, пов'язаним особам) зазначеного підприємця. У зв'язку з неможливістю довести умисел в діях особи, яка здійснила правопорушення (ст. 6 КПК України), кримінальна справа на цього підприємця не порушується. Максимальна відповідальність такого підприємця перед державою - це визнання його в судовому порядку банкрутом та адміністративний штраф у розмірі 85 грн. Проте, як правило, у підприємців, які втрачають документи, відсутнє будь-яке належне їм майно.


10. Застосування товарного кредиту


При придбанні товару на умовах договорів товарного кредиту за кожний день додатково нараховується сума в розмірі 3 - 10 % за його використання. При цьому в стислі терміни товар, що перебуває на відповідальному зберіганні у продавця, покупцем перепродується на умовах договорів купівлі-продажу за цінами без врахування відсотків за товарним кредитом, розрахунки за який проводяться векселями за вартістю, значно нижчою за номінальну. Далі також у вексельній формі проводяться розрахунки за договорами товарного кредиту, але вже за номінальною вартістю.


Тобто у разі застосування наведеної схеми підприємствами неправомірно завищуються валові витрати на суми нарахованих відсотків за товарним кредитом, які далі не використовуються в господарській діяльності підприємствами, та, крім того, завищується податковий кредит на суми податку на додану вартість, нараховані на відсотки за товарним кредитом.

Джерело інформації: «ГоловБух» № 71 (550) грудень 2007 р.

Коллеги, если Вам понравился наш материал, поделитесь им в своих сетях и нажмите пожалуйста кнопку Фейсбук мне нравиться ! Заранее Спасибо!

  • Схеми ухилення від оподаткування - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №1
  • Схеми ухилення від оподаткування - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №2
  • Схеми ухилення від оподаткування - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №3
  • Схеми ухилення від оподаткування - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №4
  • Схеми ухилення від оподаткування - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №5
  • Схеми ухилення від оподаткування - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №6
  • Схеми ухилення від оподаткування - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №7
  • Схеми ухилення від оподаткування - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №8