Оцінка вартості компанії

Висока якість робіт, уміння виконувати найскладніші доручення замовників в найкоротші строки — наші головні конкурентні переваги. Саме тому до нас звертаються іноземні та вітчизняні компанії.

Оцінка вартості підприємства (бізнесу)

Оцінка вартості бізнесу в своєму традиційному варіанті будується на базі балансової звітності підприємства, а динаміка фінансових показників поступово відходить у минуле.

Наші Замовники ставлять перед нами інші завдання:

  • виконати оцінку з детальним вивченням усіх сторін бізнесу;
  • визначити місце підприємства в галузі та регіоні;
  • визначити технічний потенціал і перспективи бізнесу;
  • оцінити конкурентів, зокрема можливість поглинання або банкрутства, і розробити заходи щодо їх запобігання.

Усі ці дослідження не тільки дають власнику бізнесу чітке обґрунтування його вартості, але і перетворюють оцінку бізнесу в:

  • механізм управління вартістю компанії;
  • інструмент для залучення інвестицій;
  • інструмент для встановлення стратегічних завдань топ-менеджерам і формування їх мотивацій;
  • інструмент спілкування між власниками.

Все частіше оцінка бізнесу перетворюється на побудову його складних багатоскладових моделей, що вимагає від оцінювачів більш ретельного маркетингу, усвідомлення специфіки галузі, вивчення зарубіжних ринків і зарубіжних аналогів, знання міжнародних стандартів фінансової звітності та зарубіжної оцінної практики.

Послуги з оцінки бізнесу можуть бути доповнені за Вашим бажанням юридичними послугами, послугами з аудиту, due diligence бізнесу або юридичною підтримкою операцій з купівлі-продажу підприємств (бізнесу).

Оцінка вартості боргів

Оцінка ринкової вартості дебіторської-кредиторської заборгованості підприємства. В результаті оцінки Ви одержите дійсну ринкову ціну права вимоги боргу на поточну дату. Визначення ціни боргу враховує юридичні підстави, за яких виникла заборгованість, фактичний фінансовий і юридичний стан боржника, позицію боржника з питання погашення боргу, строк давності виникнення боргу, плановані строки погашення, обтяження штрафами або пенею.

Послуги з оцінки боргів можуть бути доповнені за Вашим бажанням юридичними послугами зі стягнення Вашої дебіторської заборгованості в судовому порядку, захисту Ваших законних інтересів, послугами з досудового врегулювання спорів.

Оцінка активів для підготовки фінансової звітності за МСФЗ

Оцінка активів для переведення бухгалтерської звітності з П(С)БО на МСФЗ.

Оцінка вартості компанії - АФ «Главбух-аудит» №1