Юридичні послуги

Юридичні послуги пов'язані з умінням шукати, правильно оцінювати і продуктивно використовувати передові знання в області права, фінансів і бухгалтерського обліку.

Юридичні послуги, право і представництво в судових спорах:

 • юридичний супровід поточної господарської діяльності;
 • юридичний супровід інвестиційних проектів і великих операцій;
 • юридичний супровід фінансування;
 • юридичний супровід створення холдингів, поділу, виділення та ліквідації юридичних осіб, філій і представництв;
 • due diligence;
 • судовий захист Ваших інтересів в арбітражних судах, а також представництво в досудовому вирішенні спорів.

Юридичний супровід поточної господарської діяльності:

Розробка оптимальних сценаріїв і схем економічної діяльності Вашого підприємства, зокрема:

 • внутрішня економічна діяльність;
 • зовнішньоекономічна діяльність;
 • схеми договірних відносин з постачальниками, покупцями й іншими контрагентами;
 • трудові відносини зі співробітниками;
 • юридична ризикографія діяльності та мінімізація ризиків;
 • судовий захист діяльності підприємства;
 • стягнення заборгованостей і покриття збитків.

Розробка сценаріїв послідовно переходить в розробку документації і «дорожніх карт», що описують послідовність дій конкретних виконавців.

Юридичний супровід інвестиційних проектів і великих операцій.

Юридична оцінка інвестиційної схеми з ретельним аналізом процесу повернення інвестицій інвестору та здійснення прав володіння на новостворювані активи.

Правовий аналіз документації інвестиційного проекту і пов'язаних з ним правочинів. Створення документів, що бракує: бізнес-планів, інвестиційних меморандумів, адресних інвестиційних пропозицій, самого інвестиційного проекту, проектів розпорядчих документів.

Юридичний супровід здійснюється у області цивільного, податкового, корпоративного, валютного, митного, земельного, трудового права.

Юридичний супровід фінансування.

Група представляє інтереси своїх клієнтів в питаннях, пов'язаних з отриманням/наданням кредитних ресурсів для цілей:

 • розвитку;
 • фінансування інвестиційних проектів;
 • купівлі/оренди обладнання;
 • лізингу;
 • проектного фінансування.

Розробляється кредитний договір (договір позики), проводиться процедура професійної оцінки забезпечення (застави), розробляється структура погашення зобов'язань. Досліджується система розподілу ризиків, що впливають на повернення кредиту. У разі появи обставин, які перешкоджають виконанню фінансових зобов'язань, забезпечується процедура реструктуризації кредиту (позики) і зміни форм його забезпечення.

Юридичний супровід створення холдингів, процедур поділу, виділення та ліквідації юридичних осіб, філій і представництв.

Підготовка й аналіз проектів установчих документів, договорів про поділ, приєднання, злиття, договорів про створення юридичних осіб, положень про філії та представництва.

Підготовка проектів, необхідних рішень органів управління клієнта, представлення інтересів клієнта при державній реєстрації юридичних осіб, внесення змін до установчих документів, здійснення інших корпоративних дій.

Правовий супровід реєстраційних дій (включаючи взаємодію з податковими органами, антимонопольними органами, федеральними органами виконавчої влади на ринку цінних паперів), у тому числі при створенні та ліквідації юридичних осіб, акредитації філій і представництв іноземних юридичних осіб.

Підготовка документів, необхідних для емісії цінних паперів, правовий супровід державної реєстрації випуску та звіту про випуск цінних паперів.

Група розробляє корпоративні схеми створення міжнародних холдингових компаній та інвестиційних фондів з урахуванням дії норм корпоративного та податкового законодавства іноземних держав і положень угод про уникнення подвійного оподаткування.

Due Diligence – перевірка підприємств з належною ретельністю.

Комплексна перевірка українських підприємств у зв'язку з їх придбанням або придбанням великих пакетів їх акцій зарубіжними фірмами та/або національними інвесторами з підготовкою всеосяжного висновку. Комплексна перевірка включає процедури юридичного аналізу, аудиту й інвентаризації найбільш значимих активів, оцінки ринкової вартості активів, формування управлінських рекомендацій.

Судовий захист Ваших інтересів в арбітражних судах, а також представництво в досудовому вирішенні спорів.

Юридичний аналіз спірної ситуації з контрагентами або державними органами, вироблення правової позиції, стратегії і тактики дій для вирішення спору.

Підготовка позовних заяв, апеляційних, касаційних і наглядових скарг і інших процесуальних документів.

Представлення Ваших інтересів при позасудовому вирішенні спорів і в ході судових засідань. Укладання мирових угод.

Юридичні послуги - АФ «Главбух-аудит» №1