МСФЗ

Перетворення фінансової звітності Вашого підприємства, яка буде відповідати міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ), міжнародний аудит.

Перетворення звітності згідно з усіма положеннями МСФЗ буде необхідна:

  • для тих компаній, які ведуть міжнародний бізнес;
  • для компаній, які планують вихід на IPO, а таксамо планують залучення іноземних партнерів або інвестицій;
  • інвесторам, у яких в планах є купівля або продаж бізнесу, чи проводять оцінку можливості інвестувань в Україну;
  • будь-якому власникові, для якого потрібен звіт, складений згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ);
  • для публічних Українських компаній, яким належать акції, що котируються на різних біржах.

Наша Аудиторська фірма виконує послуги з перетворення звітності, відповідно до усіх положень МСФЗ.

Результатом нашої роботи буде надання Вам наступного комплекту звітів, що відповідають МСФЗ:

  • баланс, складений відповідно до положень МСФЗ;
  • звіт, що висвічує зміни у власному капіталі, який відповідає МСФЗ;
  • звіт, що висвічує прибутки та збитки, який відповідає МСФЗ;
  • звіт, що висвічує рух грошових коштів, який відповідає МСФЗ;
  • примітки та пояснення до звітності.

Під час підготовки звітів, наша Аудиторська фірма «Главбух-аудит» готує і детально розкриває звітність з усіма поясненнями та примітками, які необхідні за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (МСБО) і міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

Аудиторська фірма «Главбух-аудит», яка займається наданням аудиторських послуг, таких як: податковий аудит, аудит оплаты труда, юридичний аудит та інши види аудиту, надає результати звітності як російською, українською, так і англійською мовами.

МСФЗ, міжнародний аудит - АФ «Главбух-аудит» №1