Складання договорів

Ми надаємо послуги зі складання та аналізу договорів, угод і інших документів, в яких може бути закладено:

 • невідповідність законодавству;
 • неможливість виконання зобов'язання;
 • ущемлення прав і інтересів зацікавленої сторони.

Також ми надаємо рекомендації щодо поліпшення й оптимізації договорів, зміни, доповнення та виключення деяких пунктів і умов для запобігання шахрайства та помилковості правочинів.

Чим точніше та правильніше складено договір, тим менше ризику, що операція обернеться збитками у вигляді реального збитку, неодержаного прибутку, витрат на судові розгляди тощо.

Підписання безграмотно складеного договору загрожує його учасникам такими проблемами:

 • договір може бути визнано недійсним;
 • також при розробці договорів необхідно дотримуватися певних вимог щодо оформлення додатків.

Наприклад, більшість договорів має відповідні додатки (документи або копії документів, що підтверджують права сторін (сторони) договору, специфікації, технічні завдання, кошториси, прейскуранти, угоди про договірну ціну тощо), які є невід'ємною частиною договорів. На практиці відомі випадки, коли неправильно оформлений додаток призводив до визнання правочину нікчемним.

Договір може бути визнано неукладеним. В цьому випадку договір не має ніяких правових наслідків для сторін.

Договір може призвести до неможливості отримання від контрагента очікуваного результату, не передбаченого або передбаченого договором недостатньо повно.

Не врегульовані шляхом переговорів розбіжності сторін за договором можуть вимагати істотних грошових і тимчасових витрат на розгляд спору в кількох судових інстанціях.

Договір може обтяжити сторони невиправданим податковим навантаженням.

Не можна забувати, що договір можуть читати не тільки його учасники, але й працівники різних контролюючих органів.

Тому договір повинен бути складений так, щоб в його тексті можна було знайти відповіді на всі можливі запитання.

Щоб уникнути ряду проблем, які можуть виникнути при складанні договору, ми надаємо послуги як зі складання договорів, так із правової оцінки вже існуючих договорів.

Наші юристи допоможуть Вам визначити:

 • тип договору з погляду оптимізації оподаткування;
 • форму договору;
 • ступінь деталізації окремих умов договору (конфіденційність, форс-мажор, порядок вирушення спорів тощо);
 • перелік запитань, пов'язаних зі специфікою виконання договору;
 • ступінь відповідальності сторін у разі порушення договору.

Наші юристи допоможуть Вам усунути можливі ризики при укладенні договору з контрагентом, а саме:

 • дослідять істотні аспекти правочину;
 • складуть список фінансових і юридичних ризиків;
 • запропонують удосконалену редакцію договору з метою ліквідації знайдених ризиків.
Складання договорів - АФ «Главбух-аудит» №1