Аудит для власника

Основною метою аудиту компанії є формування незалежної думки про стан справ на підприємстві, правомірний розподіл прибутку, обґрунтованість витрат тощо.

Проведення аудиту господарського товариства чи підприємства проводиться, як правило, за ініціативою власників, і відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України аудиторська компанія може виконувати функції ревізійної комісії підприємства.

За бажанням власників ми можемо також виконати:

  • аудит окремих компонентів фінансової звітності;
  • аудит дотримання умов договорів;
  • інші види аудиту за спеціальним завданням.

За наслідками аудиту видається:

  • аудиторський висновок;
  • рекомендації керівництву, що стосуються питань перевірки;
  • аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства;
  • рекомендації щодо поліпшення та зміцнення позиції компанії на ринку України.
Аудит для власника - АФ «Главбух-аудит» №1