Аудит (обов'язковий)

Метою обов'язкового аудиту є підтвердження достовірності фінансової звітності.

Обов'язкове проведення аудиту передбачене ст. 8 Закону України «Про аудиторську діяльність»

Відповідно до ст.8 Закону України «Про аудиторську діяльність», проведення аудиту є обов'язковим для наступних випадків:

  1. підтвердження і повнота річної фінансової звітності і консолідованої фінансової звітності відкритих акціонерних товариств-емітентів облігацій, професійних учасників ринку цінних паперів, фінансових установ і інших суб'єктів господарювання, звітність яких відповідно до законодавства України підлягає офіційному оприлюдненню, за винятком установ і організацій, які повністю утримуються за рахунок державного бюджету;
  2. перевірки фінансового стану засновників банків, підприємств з іноземними інвестиціями, відкритих акціонерних товариств, страхових і холдингових компаній, інститутів сумісного інвестування, довірчих товариств та інших фінансових посередників;
  3. емітентів цінних паперів при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів.

Проведення аудиту є обов'язковим в інших випадках, передбачених законами України.

Аудит (обов'язковий) - АФ «Главбух-аудит» №1