Історія, місцезнаходження

Аудиторська фірма «Головбух» ( розташована в м. Києві, Україна) та займає провідне положення на ринку аудиторських і консультаційних послуг і успішно працює більше 16-ти років.

У штаті АФ «Головбух» сертифіковані аудитори, професійні бухгалтери, магістри права. Висока якість наших послуг дозволила нам стати партнером RSM TOP-AUDIT (RSM International) в Україні.

RSM International є однією із найбільших міжнародних аудиторсько-консалтингових компаній, представленою в більш ніж 80 країнах світу, із штаб квартирою в Лондоні.

Нашими перевагами є :

Широкий галузевий обхват

Аудиторська фірма "Головбух" надає консультаційні і аудиторські послуги підприємствам електроенергетики, агропромислового комплексу, хімічної, нафтохімічної і металургійної промисловості, нафтогазової, машинобудівної, трубопровідної і транспортної галузей, телекомунікаційним компаніям, засобам масової інформації, медичним установам і багатьом іншим.

Комплексний підхід

Аудиторська фірма "Головбух" пропонує повний спектр аудиторських і консультаційних послуг міжнародного класу, націлених на розвиток бізнесу клієнта. Як показує практика, використовуваемий фірмою комплексний підхід до обслуговування клієнта - поєднання спільної роботи аудиторів, юристів по податковому, господарському та фінансовому праву є оптимальним з погляду результативності роботи, що проводиться нами.

Аудиторська фірма "Головбух" має значний досвід:

 • проведення комплексних аудиторських перевірок за національними стандартами;
 • проведення аудиторських перевірок за міжнародними стандартами;
 • надання послуг у області бухгалтерського обліку, оподаткування, фінансового і управлінського обліку, МСФЗ.
 • формування облікової політики, систем внутрішнього контролю, оцінки платоспроможності і фінансового стану компаній;
 • проведення Due dilligence
 • юридичного консультування.

Конфіденційність

Строге дотримання конфіденційності інформації, яку ми одержуємо від наших клієнтів, є одним з найважливіших стандартів нашої роботи. Ми забезпечуємо збереження документів, що одержуються і складаються нами в ході робіт, і не розголошуємо їх без згоди власника, як це встановлено українським законодавством і професійною етикою. Пункт про конфіденційність є невід'ємною частиною договору, що укладається з клієнтом.

Гарантія якості

Висока якість робіт гарантується системою внутрішньофірмових аудиторських стандартів АФ "Головбух", розробленої на основі національних і міжнародних стандартів аудиту. Вказана система відповідає міжнародним аудиторським стандартам, а також чинному законодавству, регулюючому аудиторську діяльність в Україні. Гарантія якості також обмовляється в наших договорах, що передбачають відповідальність за якість виконаних робіт. Аудиторська фірма "Головбух" має можливість здійснювати страхування своєї професійної відповідальності.

Ми пропонуємо різні форми співпраці по вибору клієнта:

 • аудиторські перевірки і інші завдання щодо підтвердження достовірності фінансової звітності (укладення договору);
 • комплексне абонементне обслуговування з питань бухгалтерського обліку і звітності, оподаткування і правовим питанням діяльності організації (укладення договору на один рік (квартал, півріччя))
 • експертні висновки (укладення договору)
 • представництво в податкових органах, в судах, арбітражних суднах (почасовая оплата або за домовленістю)
 • разові консультації (письмові і по телефону)
 • консультаційні семінари з питань бухгалтерського обліку, оподаткування, правових аспектів господарської діяльності (укладення договору)

Розумні ставки гонорарів

Ставки гонорарів повністю відповідають об'ємам і складності виконуваних робіт. Висока професійна кваліфікація наших фахівців, великий галузевий досвід, використання першокласних внутрішньофірмових методик в значній мірі сприяють підвищенню ефективності робіт, що проводяться, а також істотному зниженню трудовитрат. Все це дозволяє нам надавати клієнтам послуги міжнародного класу з цілком розумних і доступних цін.