Оплата листка непрацездатності

У листах Мінпраці роз'яснило деякі питання щодо оплати листка непрацездатності.


Висновки держоргану такі.


1. У разі хвороби жінки, що працює в режимі неповного робочого часу в період перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х років, а також у разі хвороби її старшої дитини у віці до 14-ти років листок непрацездатності їй оплачується виходячи з фактично нарахованої заробітної плати за відпрацьований час в розрахунковому періоді. Якщо в період "дитячої" відпустки захворіє дитина, "завдяки" якій жінка перебуває у зазначеній відпустці, "лікарняний" для догляду за нею не видається, оскільки в цей період жінка вже одержує на неї "дитячу" допомогу. Аналогічний висновок зробило Мінпраці й у листі від 02.03.2007 р. № 696/0/10-07.


2. При підсумованому обліку робочого часу оплата працівнику днів відпочинку (відгулів) при перебуванні на "лікарняному" не здійснюється. Це стосується як виплати допомоги з тимчасової непрацездатності за рахунок коштів ФСС з ТВП, так і оплати перших 5 днів тимчасової непраце-здатності за рахунок коштів роботодавця. Такий висновок виходить з норм Закону № 2240, згідно з якими допомога з тимчасової непрацездатності надається тільки за робочі дні (години) згідно зі встановленим графіком роботи підприємства та індивідуальним графіком роботи застрахованої особи, якщо такий їй встановлений, які припадають на період тимчасової непрацездатності.


3. Середня заробітна плата для оплати "лікарняних" обчислюється виходячи з нарахованої заробітної плати за видами виплат, що включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати (у т. ч. в натуральній формі), які визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці" та Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5, та підлягають обкладанню податком з доходів, у межах максимальної величини місячної заробітної плати, на яку нараховуються страхові внески. Оплата праці за час перебування у відрядженні (за винятком відшкодування витрат у зв'язку з відрядженням: добових, вартості проїзду, витрат на наймання житлового приміщення) належить до складу фонду основної заробітної плати, тому вона повинна включатися до розрахунку страхових виплат.Зазначимо, що в листі від 21.06.2007 р. № 394/020/153-07 Мінпраці також повідомило, що доплата за ранг державного службовця відноситься до складу додаткової заробітної плати (пп. 2.1.6 Інструкції № 5), тому вона повинна включатися до розрахунку допомоги з тимчасової непрацездатності.Виплати за час, протягом якого пра-цівник не працював, але за ним зберігався середній заробіток (оплата всіх видів відпусток, компенсації за невикористані відпустки, збереження середньої заробітної плати працівникам за час їхнього навчання з відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікації, виконання державних і громадських обов'язків в робочий час, оплата простою), не повинні включатися до розрахунку.


МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


ЛИСТ


від 26.06.2007 р. N 412/020/153-07

Щодо видачі та оплати листка непрацездатності

У Департаменті політики державного соціального страхування Міністерства праці та соціальної політики розглянуто лист щодо видачі та оплати листка непрацездатності.


Оскільки у період роботи з неповним робочим днем (тижнем) жінка, яка доглядає за дитиною до трьох років, у період відпустки для догляду за дитиною отримує заробітну плату, з якої сплачуються внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, вона є застрахованою особою. Статтею 36 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» наведено вичерпний перелік випадків, за яких допомога по тимчасовій непрацездатності не надається. До таких випадків не належить тимчасова непрацездатність у період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Тому у разі тимчасової непрацездатності застрахованої особи, яка працює в режимі неповного робочого часу в період перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також у разі хвороби дитини віком до 14 років листок непрацездатності оплачується на загальних підставах.


Якщо хворіє дитина віком до трьох років, листок непрацездатності не видається для догляду за нею в період перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (пп. «б» п. 3.15 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України 13.11.2001 р. N 455), оскільки в цей період ви вже отримуєте гарантовану законодавством матеріальну виплату - допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.


Таким чином, фізособі повинні видати листок непрацездатності по догляду за старшою дитиною та оплатити його за місцем роботи виходячи з фактично нарахованої заробітної плати за відпрацьований час у розрахунковому періоді.


Заступник директора департаменту політики державного соціального страхування О. Постоюк


 


МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 20.04.2007 р. N 210/020/99-07 (Витяг)

Щодо оплати тимчасової непрацездатності працівників за час підсумованих днів відпочинку (відгулів)

<...>


Відповідно до абзацу першого частини першої статті 35 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» (далі - Закон N 2240), допомога по тимчасовій непрацездатності, яка виплачується з шостого дня непрацездатності за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, надається у формі матеріального забезпечення, що повністю або частково компенсує втрату заробітної плати у разі настання страхового випадку. Тому допомога по тимчасовій непрацездатності має надаватися лише за робочі дні (години) згідно з установленим графіком роботи підприємства, його структурного підрозділу або індивідуальним графіком роботи застрахованої особи, якщо такий їй встановлено, які припадають на період тимчасової непрацездатності.


Це ж стосується і оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів роботодавця. Відповідно до пункту 2 Порядку оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві за рахунок коштів підприємства, установи, організації, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р. N 439, оплата цих днів здійснюється замість втраченого заробітку за робочі дні (години) згідно з графіком роботи, що припадають на перші п'ять календарних днів тимчасової непрацездатності.


Чинним законодавством не передбачена оплата підсумованих днів відпочинку (відгулів) працівників <...> та оплата днів тимчасової непрацездатності за цей період. Згідно з абзацом третім частини другої статті 35 Закону N 2240 допомога по тимчасовій непрацездатності надається тільки за час перебування застрахованої особи в щорічній (основній чи додатковій) відпустці, у зв'язку з чим відповідно до ст. 80 КЗпП України передбачено продовження цієї відпустки на кількість днів тимчасової непрацездатності.


Враховуючи зазначене, листки непрацездатності за час підсумованих днів відпочинку (відгулів) не оплачуються.


Заступник директора департаменту політики державного соціального страхування О. Постоюк


 


МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 02.04.2007 р. N 211/020/153-07 (Витяг)

Щодо обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням

<...> Середня заробітна плата для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності обчислюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням (далі - Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. N 1266, з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 р. N 193.


Відповідно до пунктів 7 - 9 Порядку, середня заробітна плата обчислюється виходячи з нарахованої заробітної плати за видами виплат, що включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати (у тому числі в натуральній формі), які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України «Про оплату праці», та підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб, у межах максимальної величини (граничної суми) місячної заробітної плати (доходу), на які нараховуються страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.


Виплати за час, протягом якого працівник не працював, але за ним зберігався середній заробіток, обчислений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. N 100 (оплата всіх видів відпусток, компенсації за невикористані відпустки, збереження середньої заробітної плати працівникам за час їхнього навчання з відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікації, виконання державних і громадських обов'язків в робочий час, оплата простою), не повинні включатися до розрахунку.


Відповідно до п. 2.1.6 Інструкції зі статистики заробітної плати, яка розроблена відповідно до Закону України «Про оплату праці», оплата праці за час перебування у відрядженні (за винятком відшкодування витрат у зв'язку з відрядженням: добових, вартості проїзду, витрат на наймання житлового приміщення) належить до складу фонду основної заробітної плати, тому вона повинна включатися до розрахунку страхових виплат.


Заступник директора Департаменту політики державного соціального страхування О. Постоюк


 


МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 21.06.2007 р. N 394/020/153-07


Штаньку П. О.


У Департаменті політики державного соціального страхування Міністерства праці та соціальної політики в межах компетенції розглянуто Ваш лист щодо обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності.


Відповідно до пунктів 7 - 9 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 N 1266, середня заробітна плата обчислюється виходячи з нарахованої заробітної плати за видами виплат, що включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати (у тому числі в натуральній формі), які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України «Про оплату праці», та підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб, в межах максимальної величини (граничної суми) заробітної плати (доходу), на які нараховуються страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.


Відповідно до п. 2.2.1 Інструкції зі статистики заробітної плати, яка розроблена відповідно до Закону України «Про оплату праці», доплата за ранг державного службовця належить до складу додаткової заробітної плати, тому вона повинна включатися до розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності.


Заступник директора департаменту політики державного соціального страхування О. Постоюк


Джерело інформації: «ГоловБух» № 65 (544) листопад 2007 р.

Коллеги, если Вам понравился наш материал, поделитесь им в своих сетях и нажмите пожалуйста кнопку Фейсбук мне нравиться ! Заранее Спасибо!

  • Оплата листка непрацездатності - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №1
  • Оплата листка непрацездатності - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №2
  • Оплата листка непрацездатності - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №3
  • Оплата листка непрацездатності - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №4
  • Оплата листка непрацездатності - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №5
  • Оплата листка непрацездатності - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №6
  • Оплата листка непрацездатності - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №7
  • Оплата листка непрацездатності - Аудиторская фирма «Главбух-аудит» №8